+45 74 33 40 40 leh@dsh-revision.dk

DSH-Revision ApS udfører en lang række regnskabsmæssige opgaver for vore kunder.

DSH-revision udfører en lang række regnskabsmæssige opgaver for vore kunder.

Revision

Kvalitet igennem uddannelse

Vi borger for kvaliteten i vort revisionsarbejde, idet hele vores uddannelse sigter direkte på at sætte os i stand til at give regnskaber, årsrapporter og andre opgørelser den nødvendige og ofte lovpligtige revision for vores kunder.

Kvalitet igennem kvalitetsstyringværktøjer

DSH-Revision ApS er medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Igennem dette medlemskab har vi bl.a. adgang til kvalitetsstyringsværktøjet Revimentor, som er en komplet revisorløsning, hvor et gennemtænkt opgaveflow støtter kvalitet og effektivitet i vore daglige opgaver – blandt andet, når vi skal dokumentere vort arbejde. Revimentor® indeholder også alle foreningens faglige værktøjer indenfor revision, regnskab og skat.

Kvalitet igennem god revisionsskik

Omfanget af vort revisionsarbejde bestemmes af begrebet god revisionsskik. “God Revisionsskik” er et dynamisk begreb, som fastlægges løbende i form af lovgivning, vejledninger og praksis. DSH-Revision ApS er forpligtede til altid at leve op til god revisionsskik gennem vor status som statsautoriserede revisorer.

 

Kvalitet igennem god planlægning

Kvalitet handler dybest set om at levere den aftalte vare til den aftalte pris og til den aftalte tid. Det opnår vi igennem et tæt samarbejde med vores kunder i planlægningsfasen. Her afstemmer vi nøje forventninger til hinandens bidrag til den samlede revisionsproces. Forudsætningen er et grundlæggende godt kendskab til vores kunder og deres muligheder for at understøtte hele revisionsprocessen.

 

En revision og revisionspåtegning fra DSH-Revision ApS borger for kvalitet og tillid !

Bogføring

En omhyggelig bogføring er nøglen til overblik over økonomien i din virksomhed.

Det er bogføringen, som danner basis for virksomhedens skatte- og årsrapport. Det er bogføringen, som danner basis for dine momsangivelser. Det er også bogføringen, som danner basis for budgetopfølgninger. Bogføringen er kortsagt nøglen til en ordentlig styring af din økonomi.

DSH-Revision ApS tilbyder at stå for arbejdet med bogføring, momsopgørelser og regnskaber. Hvor stor en del af arbejdet vi skal udføre, er helt op til dig selv.

Du kan f.eks. selv bogføre dine bilag og lade os gøre det afsluttende arbejde. Hvis du derimod selv ønsker at gøre det, du er bedst til, ja! Så bogfører vi gerne for dig. Det eneste du skal gøre, er løbende at sende dine bilag og kontoudtog fra banken til os.

 

Sekretærbistand

Vi kommer også gerne ud til din virksomhed for at udføre bogføringen på dine egne systemer. Vi kan også yde andre regnskabsmæssige funktioner på din virksomhed. F.eks. udarbejdelse af momsopgørelser, indberetning af moms,  opgørelse af A-skat, AMBI, feriepenge og ATP m.m. kan vi ligeledes udføre for dig. 

Kontakt os, så finder vi en skræddersyet løsning, som dækker din virksomheds specifikke behov.

 

Økonomisystem igennem DSH-Revision ApS

Uanset hvor stor en del af arbejdet du selv ønsker at udføre, kan vi hjælpe dig med værktøjet. DSH-Revision ApS forhandler regnskabssystemet Airboss, som du kan se mere om lige her: Airboss

Budgetter

En omhyggelig og præcis bogføring er nøglen til et godt overblik over økonomien i din virksomhed.

Budgetter er mange ting

Et budget bliver lagt med et helt konkret formål. Der findes mange forskellige budgetter, som på hver deres måde er en forudsigelse, som rummer forskellige forudsætninger for, hvordan man kan opfylde de mål, man har valgt at investere i at nå. Vi tilbyder at lave:

  • Et investerings- og finansieringsbudget
  • Et likviditetsbudget
  • Et resultatbudget
  • En budgetprognose for de kommende fem år
  • En budgetkontrol, der følger op på eventuelle afvigelser

Budgetter er nødvendige redskaber, især når du skal etablere din forretning, investere i ny teknologi og større anlæg eller inden du overdrager virksomheden til en ny ejer

Vi har værktøjerne, og du har den nødvendige viden om din egen virksomhed, så også budgetlægning er et tæt samarbejde imellem os og dig.

Rådgivning

Hvis du står for at skulle etablere ny virksomhed eller med et behov for større ændringer i din virksomhed, så gælder det om at få afdækket flest mulige områder af virksomhedens fremtidige driftsforhold. Her kan vi hjælpe dig med at fokusere på de ting, som dine planer betyder for de økonomiske, regnskabsmæssige, skattemæssige og juridiske områder.

 

Strategiplaner

Hvis du står overfor at skulle etablere ny virksomhed eller har behov for at foretage større ændringer i din virksomhed, kan vi hjælpe dig med at få udarbejdet en strategiplan. Planen omfatter bl.a. en analyse af din virksomheds aktuelle situation. Den giver også et bud på, hvordan virksomheden kan udvikle sig, ligesom den vurderer alternative udviklingsmuligheder. Strategiplanen omfatter også udarbejdelsen af handlingsplaner, som er et vigtigt styringsværktøj i bestræbelserne på at nå målene, som er skitseret i planen.

 

Analyser

En strategiplan hviler på analyser, som afdækker kompetencer, visioner og mål for virksomhedens ledelse og ansatte, ligesom den vurderer de trusler og muligheder, som omverdenen byder på. En strategiplan udarbejdet af DSH-Revision ApS sker i tæt samarbejde med virksomhedens ledelse.

 

Opstart af egen virksomhed

DSH-Revision ApS kan hjælpe dig med at få overblik, når du overvejer at starte egen virksomhed. Ud over de tjenester, som vi tilbyder under overskrifterne Strategiplaner og Analyser, kan vi hjælpe dig med at få udarbejdet et etableringsbudget, et driftsbudget og et likviditetsbudget. Så er budgetterne på plads.

Når det er gjort, hjælper vi dig også med at udrede de skattemæssige aspekter, undersøge juridiske forhold og lave oplæg til kredit- og pengeinstitutter. Vi har mange kompetencer, så tøv ikke med at forhøre dig, om hvordan vi kan hjælpe dig.

 

Generationsskifter

DSH-Revision ApS kan hjælpe dig med at finde den form for generationsskifte, der passer bedst til dine fremtidige behov. Der er mange aspekter at tage stilling til. Vi tager højde for skattemæssige og økonomiske beregninger ved forskellige former for generations- og ejerskifter. Vi vurderer også ejerform, succession samt udfærdigelse af skøder, kontrakter m.v.

 

Arbejdmarked og sociale regler

DSH-Revision ApS kan hjælpe dig med at finde vej igennem regelsættet på social- og arbejdsmarkedsområdet, som ofte kan være lidt vanskeligt at gennemskue for selvstændige virksomheder. Vi kan rådgive og hjælpe med ansøgninger om efterløn, del- og folkepension, førtidspension, fleksjob, syge- og barselsdagpenge, erstatninger for tab af erhvervsevne, handicaphjælp samt beregninger af din pension eller dagpenge.

Finansiering kan være en jungle!

Langt de fleste virksomheder har brug for at låne penge.

For at hjemtage de rigtige lån, skal der gøres et stykke forarbejde. En forudsætning for at skaffe den rigtige finansiering til virksomheden er, at der foreligger et klart finansielt overblik, en god strategiplan og en troværdig budgetlægning, som nødvendige styringsredskaber for virksomhedens drift.  

Vi tilbyder at rådgive dig om alle disse forhold, der har afgørende indflydelse på din finansielle situation.

DSH-Revision ApS kan hjælpe dig med at lave en finansiel strategi, som matcher virksomhedens profil. Vi kan hjælpe dig med at sikre den nødvendige likviditet, overvåge sammensætningen af dine lån samt rådgive om forskellige lånetyper.

Regnskaber og Rapporter

Regnskabets time – et godt udtryk for, hvad regnskaber handler om. Det er her, du får at vide, hvordan det så gik. Men regnskaber er forskellige afhængigt af, hvem du står til regnskab for. Driftsregnskab, skatteregnskab, investeringsregnskab, projektregnskab – ja, mulighederne er mange.

 

Skatteregnskab

Driver du en personlig ejet virksomhed, skal du aflægge et skatteregnskab – et regnskab, der skal overholde en lang række detailkrav, som kan være svære at gennemskue. DSH-Revision ApS hjælper dig med at få styr på skatteregnskabet og reglerne på skatteområdet.

Med hjælpen fra DSH-Revision ApS får du og din eventuelle ægtefælle en fejlfri selvangivelse. Du får en korrekt opgørelse af restskat eller overskydende skat.

Grundlaget for et regnskab er, at der foreligger den nødvendige bogføring, som du afleverer til os i den form, du har udarbejdet den. Så udfærdiger vi regnskabet, og med et regnskab udarbejdet af DSH-Revision ApS, kan du trygt regne med, at dit regnskab overholder den til enhver tid gældende lovgivning. Regnskabet indeholder også ledelses- og konsulenterklæringer, og er opgjort efter personskatteloven, kapitalafkast- eller virksomhedsskatteordningen.

Saml regnskaberne hos os
Hvis vi i forvejen bogfører for dig, eller hvis du bruger vore bogføringsprogrammer, kan vi lave dit skatteregnskab til en særlig favorabel pris. Derudover kan vi supplere med en såkaldt årsrapport, som specielt er velegnet til at give et overblik over de stærke og svage sider i din virksomhed.

Persondataforordningen – GDPR

Har du investeret i en makulator og et skab med lås, og så er du ikke kommet videre? Eller har du udfyldt et par Excel-ark og tænker ”så er jeg da i gang” Det kan også være du går og er usikker på, om du har fået det hele med under dit arbejde med persondata?

Men hvis du kender svaret på disse 5 spørgsmål, er du godt med hvad angår GDPR.

  1. Hvem skal følge reglerne i EU’s databeskyttelsesforordning?
  2. Hvilke formkrav stilles der til udformning af fortegnelsen over behandlingsaktiviteter?
  3. Skal der udarbejdes en databehandleraftale med min revisor?
  4. Hvad er en konsekvensanalyse?
  5. Skal brud på persondatasikkerhed altid indberettes til datatilsynet?

Nu mangler du blot at få alle de forskellige politikker dokumenteret, og du sikrer at undgå bøder og dårlig omtale.

MEN, hvis du er i tvivl om reglerne i persondataforordningen og hvordan det skal dokumenteres, så er der hjælp at hente hos DSH-Revision ApS.

Tag kontakt til Leif eller Lone – og vi kan give dig et uforpligtende tilbud på dokumentationen i din virksomhed.

Lone Kruse Jessen

Lone Kruse Jessen

Sekretær

 

T: 74 33 40 49
E: lkj@dsh-revision.dk

Du finder os her:

DSH-Revision ApS
Storegade 17

6240 Løgumkloster

Åbningstider:

Kontorets åbningstider:
Mandag-torsdag
7.00 - 15.00
Fredag 7.00 - 12.00

Kontakt os

T: 74 33 40 40
E: leh@dsh-revision.dk

Design by