Rådgivning

 

Rådgivning

Hvis du står for at skulle etablere ny virksomhed eller med et behov for større ændringer i din virksomhed, så gælder det om at få afdækket flest mulige områder af virksomhedens fremtidige driftsforhold. Her kan vi hjælpe dig med at fokusere på de ting, som dine planer betyder for de økonomiske, regnskabsmæssige, skattemæssige og juridiske områder.

Strategiplaner

Hvis du står overfor at skulle etablere ny virksomhede eller har behov for at foretage større ændringer i din virksomhed, kan vi hjælpe dig med at få udarbejdet en strategiplan. Planen omfatter bl.a. en analyse af din virksomheds aktuelle situation. Den giver også et bud på, hvordan virksomheden kan udvikle sig, ligesom den vurderer alternative udviklingsmuligheder. Strategiplanen omfatter også udarbejdelsen af handlingsplaner, som er et vigtigt styringsværktøj i bestræbelserne på at nå målene, som er skitseret i planen.

Analyser

En strategiplan hviler på analyser, som afdækker kompetencer, visoner og mål for virksomhedens ledelse og ansatte, ligesom den vurderer de trusler og muligheder, som omverdenen byder på. En strategiplan udarbejdet af DSH-Revision ApS sker i tæt samarbejde med virksomhedens ledelse.

Opstart af egen virksomhed

DSH-Revision ApS kan hjælpe dig med at få overblik, når du overvejer at starte egen virksomhed. Ud over de tjenester, som vi tilbyder under overskrifterne Strategiplaner og Analyser, kan vi hjælpe dig med at få udarbejdet et etableringsbudget, et driftsbudget et likviditetsbudget. Så er budgetterne på plads.

Når det er gjort hjælper vi dig også med at udrede de skattemæssige aspekter, undersøge juridiske forhold, lave oplæg til kredit- og pengeinstitutter. Vi har mange kompetencer, så tøv ikke med at forhøre dig, hvorvidt vi kan hjælpe dig godt igang på andre områder også.


Generationsskifter

DSH-Revision ApS kan hjælpe dig med at finde den form for generationsskifte, der passer bedst til dine fremtidige behov. Der er mange aspekter at tage stilling til. Vi tager højde for skattemæssige og økonomiske beregninger ved forskellige former for generations- og ejerskifter. Vi vurderer også ejerform, succession samt udfærdigelse af skøder, kontrakter m.v.

Arbejdmarked og sociale regler

DSH-Revison ApS kan hjælpe dig med at finde vej igennem regelsættet på det social- og arbejdsmarkedsområdet, som ofte kan være lidt vanskeligt gennemskuelige for selvstændige virksomheder. Vi kan rådgive og hjælpe med ansøgninger om efterløn, del- og folkepension, førtidspension, fleksjob, syge- og barselsdagpenge, erstatninger for tab af erhvervsevne, handicaphjælp samt beregninger af din pension eller dagpenge.

 

Åbningstider

Kontorets åbningstider: Mandag-torsdag 8.00 - 16.00 · Fredag 8.00 - 13.00

Kontaktinformation

DSH-Revision · Storegade 17 · 6240 Løgumkloser · Tlf.: 74 33 40 40 · Mail: leh@dsh.dk