7. februar 2020

Din Revisor informerer

Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat.

Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. 

Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst!

Med venlig hilsen

Leif Hansen

DIN REVISOR INFORMERER

13. december 2019

Overholder du lovgivningen indenfor Persondataloven?

Som udgangspunkt er alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der behandler en form for personoplysninger, hvad enten det er om ansatte, kunder eller kundeemner, underlagt forordningen. Personoplysninger omfatter ikke kun de følsomme oplysninger såsom helbred, religion, politisk overbevisning og lignende. Det drejer sig derimod om alle oplysninger, som kan henføres til en person, herunder også adresse, telefonnummer, e-mail m.m.

Overholdelse af lovgivningen gøres ikke kun med at have en privatlivspolitik på hjemmesiden. Lidt gode råd til dig der ønsker at overholde lovgivninger, kommer her, men listen er ikke udtømmende:

  • Skab dig et overblik over de persondata der er i virksomheden, og hvad de bruges til!
  • Lav et beredskab hvis der sker et brud? Hvis du bliver hacket!
  • Lav aftaler med dem som du leverer persondata til, fx lønbureau!
  • Få udarbejdet en slettepolitik!
  • Få udarbejdet artikel 30-fortegnelsen!

Hvis ikke du overholder lovgivningen kan du blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder.

MEN fortvivl ikke. Vi står klar til at hjælpe dig igennem denne jungle, så ring og få en snak med os, og vi laver en færdig pakke, hvor du sikres, at du overholder lovgivningen.

Ulovlige anpartshaverlån

Pas på! Det kan blive dyrt at tage lån i dit selskab. Ulovlige anpartshaverlån skal beskattes som enten løn eller udbytte til dig. Hvis der er et ulovligt anpartshaverlån i selskabet, skal revisor give en supplerende oplysning i revisorerklæringen. Når erhvervsstyrelsen konstaterer et ulovligt anpartshaverlån, får ledelsen en frist på 6 uger til at tilbagebetale lånet, som skal tilbagebetales med en lovpligtig rente på 8 %.

Afgift på julebryg og knas, der hentes i Tyskland

Mens private kan hente ubegrænsede mængder til eget brug af julebryg og konfekt i Tyskland, uden at skulle betale afgift, så forholder det sig anderledes for skoler, foreninger og virksomheder.

Skoler, foreninger og virksomheder skal nemlig betale afgift af de varer, som de indfører. Også selvom de ikke sælges, men blot serveres til en julefrokost i firmaet eller til en juleafslutning på skolen. Og med mindre skolen/foreningen/virksomheden ikke er momsregistreret, og ikke køber varer i udlandet for mere end 80.000 kr. på 12 måneders basis, skal der også betales dansk moms. Når det gælder afgift, kan den nemt løbe op i et par tusinde kroner. Og anmeldes købet ikke, kan der blive tale om bøde. Normalt i niveauet omkring 1 gange afgiften. Hertil kommer eventuelt bøde for overtrædelse af pantreglerne.

Seniorpræmie

Hvis du skal på folkepension og fortsætter med at arbejde, kan du få en skattefri præmie på 42.000 kr. i det første år og 25.000 kr. i det andet år, efter at du har nået folkepensionsalderen. Du skal være født den 1. januar 1954 eller senere, og det er et krav, at du arbejder mindst 30 timer om ugen.

Hvis du har spørgsmål til denne ordning, så kontakt os.

Legitimation

Vi skal have legitimation liggende på alle vores kunder. Den optimale legitimation er pas/kørekort samt sundhedskort. Så hvis du ikke allerede har afleveret legitimation til os, må du gerne sende det til os snarest muligt.

Åbningstider

Kontorets åbningstider: Mandag-torsdag 8.00 - 16.00 · Fredag 8.00 - 13.00

Kontaktinformation

DSH-Revision · Storegade 17 · 6240 Løgumkloser · Tlf.: 74 33 40 40 · Mail: leh@dsh.dk